Zapraszamy Na Nasze Strony Społecznościowe

Sołectwo Trzebiatkowa

Trzebiatowscy Facebook

Rodzina Chamier

Gmina Tuchomie

Herby Rodowe

Video

Stowarzyszenie Dziedzictwa Pomorza im. Bogusława X Facebook

Rada Rodzin Trzebiatowskich Facebook

Młodzieżowa Rada Rodów Z Trzebiatkowej Facebook

Mlodzieżowa Rada Rodów Z Trzebiatkowej Instagram

Rodzina Szlachecka Instagram

Trzebiatowski Family USA Facebook

Trzebiatowscy są niezwykłą społecznością czterech kaszubskich rodów pochodzących z miejscowości Trzebiatkowa k /Bytowa.Łączy ich 500 lat wspólnej historii. Te Rody to Jutrzenka, Zmuda, Malotki, Chamier. Od 20 lat corocznie spotykają się na rodzinnych Zjazdach. Wspólnie odwiedzają rodzinne miejsca, poznają swoją historię, bawią się razem i tworzą przyjaźnie.

 

Trzebiatowscy ist eine einzigartige Gemeinschaft von vier kaschubischen Familien aus Trzebiatkowa in der Nähe von Bytów. Sie teilen 500 Jahre gemeinsame Geschichte. Diese Familien sind Morgenstern, Schmude, Malotki und Chamier. Seit 20 Jahren treffen sie sich jedes Jahr bei Familientreffen Sie besuchen Familienorte, lernen etwas über ihre Geschichte,spielen und treffen sich mit Freunden.

 

Trzebiatowscy is an unusual community of four Kashubian families from Trzebiatkowa near Bytów. They share 500 years of common history. These families are Jutrzenka, Zmuda, Malotki, and Chamier. For 20 years, they meet annually at family conventions. They visit family places, learn about their history, play together and create friendships.