Rubryka ta jest przeznaczona dla Wszystkich z Rodziny Trzebiatowskich, Jutrzenków, Zmudów, Maloktów, Chamierów oraz spokrewnionych i spowinowaconych

Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś.

The most important thing in life is family. First the one where you were born and then the one you created yourself.

Das Wichtigste im Leben ist die Familie. Zuerst, wo bist du geboren, dann der, den du selbst erschaffen hast.